De maandagmorgentoss ook in 2020 weer van de partij 

 

De maandagochtend toss zou dit jaar starten zodra de berichten omtrent Corona dit toelieten.

Dat heeft enige tijd geduurd alvorens die berichten kwamen maar momenteel wordt er

 elke maandagmorgen weer vanaf 09.30 uur in tossvorm gespeeld.

Er wordt een uur gespeeld met inachtneming van de corona-regels.

Helaas zit er een koffiepauze vooralsnog niet in.

Daarna kunnen de echte liefhebbers vanaf 11.00 uur nóg een ronde spelen indien ze daar zin in mochten hebben.

Iedereen is welkom en je hoeft je vooraf niet aan te melden. 

In een gezellige sfeer waarin speelsterkte geen enkele rol speelt kun je één óf twee uurtjes heerlijk ontspannen.

Kom je dan ook ?  Want ook hier geldt de slogan, "hoe meer zielen hoe meer vreugde"

 

                                                                           images-4.jpeg