Beste leden,

Ook de donderdagavond staat in 2019 weer op de planning.

De planning m.b.t. de speeldagen volgen zo spoedig mogelijk.

 

De donderdagavondcommissie.

 

Onderstaand schema betreft nog de competitie 2018

Voor het volledige wedstrijdschema voor de donderdagavondcomeptitie, klik dan op onderstaande link:

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=2A4189FF-245B-4A2E-8839-50EB782491F1

De standenlijst voor de heren klik hier:

De standelijst voor de dames klik hier:

Tevens vindt u onderstaand het wedstrijdreglement voor de donderdagavondcompetitie, alsmede een lijst met reservespelers welke opgeroepen kunnen worden indien u verhinderd mocht zijn.

 

Reglement 2018 dubbelcompetitie donderdagavond

 1. De wedstrijden worden aangegeven in een schema dat tijdig voor aanvang van de competitie aan de deelnemers kenbaar wordt gemaakt.
 1. Het wedstrijdschema is te vinden op bovenstaande link en de standen komen in het paviljoen te hangen.
 1. De deelnemers zijn verplicht zich aan het speelschema te houden. De banen zijn daarvoor gereserveerd. Partijen mogen in principe niet worden verzet naar een andere dag in de week!! Als je niet kunt, zorg dan voor een invaller / invalster. Kom je er zelf niet uit, kom dan naar de wedstrijdleiding. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht.
 1. Bij het eigenhandig verzetten van wedstrijden zonder tussenkomst van de wedstrijdleiding, wordt de uitslag niet in de eindstand opgenomen.
 1. Wanneer je voor vervanging zorgt, let dan op de speelsterkte van de invaller (-ster). Het kan voorkomen dat de invaller (-ster) sterker is dan degene die hij / zij vervangt. De tegenpartij begint dan met 3 gamepunten voorsprong (voorbeeld: inval (-ster) is 6, oorspronkelijke speler (speelster) is 7 of 8).
 1. In die situaties waarin men vindt dat de invallers (-sters) sterker zijn dan op hun pasje staat aangegeven, meldt men dit bij de organisatie. Die beslist dan of er aan de tegenpartij voorsprong gegeven wordt of niet. (Ook wanneer er geen melding is gedaan, kan de organisatie hierover beslissen).
 2. NB. Op het wedstrijdformulier graag altijd aangeven welke speelsterkte de invaller (-ster) op het pasje heeft staan.
 3. Elke wedstrijd duurt een uur, inclusief 5 minuten inspelen. Alle games tellen door.
 1. Ieder krijgt per gewonnen game 0,2 punt en de winnaar krijgt één (1) punt extra. Bij gelijkspel ontvangt ieder een half punt extra. Alle deelnemers noteren hun standen op een hiervoor bestemd formulier, dat in het paviljoen ligt. 
 1. Dit formulier wordt op de wedstrijdavond in de groene bus gedeponeerd of afgegeven aan de organisatoren. 
 1. Na de wedstrijdavond worden de standen zo spoedig mogelijk opgemaakt en gepubliceerd op de site van Shaile. Dus vergeet niet het formulier in te leveren, anders kunnen wij het niet meer meenemen in de totaalstand.
 1. De eindstand per poule wordt als volgt bepaald:
 2. het totale aantal wedstrijdpunten bepaalt de eindstand
 3. Bij gelijke wedstrijdpunten telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd.
 4. Wanneer een koppel alle wedstrijden gewonnen heeft, is dat team winnaar, ook al heeft het niet de meeste wedstrijdpunten behaald
 1. Een wedstrijd gaat altijd door, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.
 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

De organisatie:                  

 

Reservespelers lijst
1 Ineke Notté B C
2 Ger Buys W
3 Henk vd Velden W
4 Frans Verhees X Y
5 Marcel van Gerwen
6 Annie van Gerwen D
7 Harry Kemps X Y
8 Petra Thijssen A B
9 Judith Dongelmans B
10 Edwin Kersten X Y
11 Merel Müller D