Geschreven én ongeschreven regels m.b.t. het gebruik van onze banen

Afhangen kan alleen via het digitale afhangbord en met een geldige ledenpas van TV Shaile van het alsdan lopende jaar. 

Ook wanneer de banen vrijwel niet bespeeld worden en u, als vrijwel enige, aanwezig bent, dient u tóch af te hangen.Er mag alleen met de eigen pas worden afgehangen, dus géén passen gebruiken die niet van uzelf zijn. 

De speeltijd voor een enkelspel is ½ uur voor een dubbel 1 uur. 

Alle spelers moeten met hun spelerspas afhangen. 
Junioren mogen ook na 19.30 uur gebruik maken van de banen, maar mogen géén seniorleden van de baan verwijderen. 
Senioren daarentegen mogen junioren na 19.30 uur niet van de baan verwijderen vóór de afloop van hun speeltijd. 
Introducés mogen gebruikmaken van de banen maar dienen altijd samen te spelen met een lid van Shaile. 
De introductiepas kan worden gekocht bij de bardienst of de Groundsman. Junioren € 2,50 per dagdeel en senioren € 5,00 per dagdeel.

Spelende leden kunnen nimmer van de baan worden verwijderd ten gunste van een introducé. Deze dienen dan ook te wachten tot er een baan vrijkomt. Shaile-leden dienen er rekening mee te houden dat een introducé slechts 4 keer per jaar gebruik kan maken van de introducépas om een verkapt en goedkoper lidmaatschap uit te sluiten.

Omdat banen die in het digitale afhangbord zijn afgeblokt  als training, competitie,onderhoud of anderszins kunnen in het syteem niet worden afgehangen en kunnen of mogen dan ook niet  worden bespeeld zonder afstemming met de betreffende commissie. 
Aanwijzingen van de Groundsman betreffende bespeelbaarheid van de banen dienen altijd te worden opgevolgd. 
Het zogenoemde 'doorhangen' van de passen voordat de speeltijd is afgelopen is ook in het digitale afhangbord NIET TOEGESTAAN

Een ongeschreven regel aan het afhangbord is; hang nooit een baan af waarop gespeeld wordt indien er nog een andere baan vrij is.
Als alle banen bezet zijn wees dan sportief en ga geen enkelspel spelen, maar tracht te gaan dubbelen. 
U mag uitsluitend met schoenen geschikt voor gravel op de banen spelen. 
(Grof profiel, b.v noppen of anderszins, is streng verboden omdat de banen hier veel schade van ondervinden ). 
GOED OVERLEG EN FAIR PLAY IS HET HALVE WERK, ZEKER AAN HET AFHANGBORD.